HPV-vaccin, vaccin,

HPV-VACCINET

Varför lönar det sig att ta HPV-vaccinet?

HPV-vaccinet förebygger effektivt förstadier till cancer i livmoderhalsen och således också cancer. Sammanlagt uppskattas vaccinet förhindra ungefär fyra av fem fall av livmoderhalscancer.

Vaccinet förhindrar upp till 95 procent av de svåra förstadier till livmoderhalscancer som orsakas av de två vanligaste HPV-typerna. Det är just dessa HPV-typer som orsakar största delen av cancerfallen. Den vanligaste typen av HPV orsakar ensam hälften av alla fall med livmoderhalscancer.

Hos kvinnor orsakar HPV också en del av fallen av cancer i slidan, de yttre könsorganen, analöppningen och även i huvud och hals. Hos män orsakar HPV en del av fallen av cancer i penis, analöppning, huvud och hals. HPV-vaccinet har sannolikt också en effekt som motverkar dessa cancerformer. Information om vaccinationsskyddet samlas hela tiden.

Vaccinet är undersökt och säkert

De första HPV-vaccinämnena utvecklades i början av 1990-talet. Cervarix-vaccinet, som används i Finland, kom till försäljning i Europa år 2007 och har sedan dess också funnits i Finland.

Innan vaccinet kom ut till försäljning gjordes undersökningar där cirka 16 000 unga kvinnor vaccinerades. De vaccinerade övervakades under fyra år i syfte att upptäcka eventuella allvarliga biverkningar. Allvarliga symtom hos de vaccinerade jämfördes med allvarliga symtom hos andra jämnåriga kvinnor som inte vaccinerats med Cervarix. Inga skillnader konstaterades mellan grupperna.

Tiotals miljoner doser av vaccinet har använts världen över. I Finland har 100 000 flickor fått tre doser av HPV-vaccin till slutet av år 2014. Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar.

Vilka nackdelar har vaccinet?

Alla vaccin kan medföra biverkningar, men biverkningar förekommer endast hos en del av de vaccinerade. Största delen av biverkningarna är lindriga och går över efter några dagar. Risken för allvarliga biverkningar kan ändå aldrig helt uteslutas. Läkemedelsmyndigheterna världen över övervakar biverkningar till följd av vaccinationer så att eventuella biverkningar som hittills varit okända ska kunna upptäckas.

När de vaccinerade tillfrågades om vilka symtom de haft efter vaccinationen, uppgav de symtomen nedan. Det är inte nödvändigtvis vaccinet som har orsakat symtomen.

  • Nästan alla har känt en aning smärta vid injektionsstället.

  • Hälften har haft rodnad eller svullnad vid injektionsstället.

  • Nästan varannan vaccinerad har haft övergående allmänsymtom, såsom huvudvärk eller sjukdomskänsla.

  • Ungefär en av åtta har haft feber eller stegring.

  • En dryg fjärdedel har haft illamående, kräkningar, diarré eller magsmärtor.

  • Ungefär var femte har haft muskel- eller ledvärk.

Vaccinet ger ett långvarigt skydd

Vaccinet ger ett långvarigt skydd, eftersom det visat sig att skyddet hos personer som vaccinerades för tio år sedan knappt alls har försvagats. Det finns ännu inte noggranna uppgifter om hur länge skyddet består.

Vaccinet skyddar inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Vaccinets effekt är bäst hos unga

Eftersom vaccinet förebygger cancer genom att förhindra en HPV-infektion, måste det tas innan smittan överförts. Det är säkrast att ta vaccinet innan man börjar sitt sexliv. Även för den som redan har börjat sitt sexliv är det bra att ta vaccinet, eftersom det inte är säkert att virussmittan har hunnit överföras.

Vaccinet producerar bäst skyddsämnen just hos de yngsta flickorna, och därför är vaccinet effektivast för dem. Det är också en orsak till att det inte lönar sig att senarelägga vaccinationen.

Eftersom människan i olika åldrar utsätts för smittsamma virus vid sex, kan vaccinet också vara till nytta för personer som är äldre än den ålder som anges i det nationella vaccinationsprogrammet. Kvinnor över 30 år har knappast längre någon nytta av att låta vaccinera sig, eftersom största delen av HPV-infektionerna redan fåtts i den åldern.

Screening är viktigt också för vaccinerade

Eftersom vaccinet inte skyddar mot alla HPV-typer som kan orsaka cancer, är det viktigt att också de som vaccinerats deltar i screeningarna. Man behöver dock inte gå på screening så ofta som nu.

Vad innehåller HPV-vaccinet?

I vaccinationsprogrammet används ett vaccin som heter Cervarix. Vaccinet tillvärkas av GlaxoSmithKline (GSK).

Vaccinet innehåller delar av papillomvirusets skal. Människans kropp tror att dessa delar är papillomvirus och börjar bygga upp ett skydd mot dem.

Vaccinet innehåller ett förstärkningsämne som förbättrar dess effekt. Förstärkningsämnet består av fett- och aluminiumföreningar som inte har konstaterats vara skadliga för människan.

Vaccinet innehåller inga hela papillomvirus och kan därför inte orsaka en HPV-infektion.

Kan alla ta vaccinet?

Vaccinet lämpar sig för nästan alla. Du kan ta HPV-vaccinet också fastän kroppens motståndskraft inte är helt normal. Stark medicinering utgör heller inget hinder för vaccinering. Det går bra att ta vaccinet trots exempelvis astmamedicinering eller hyposensibilisering.

Vaccinet rekommenderas inte för barn under 9 år och inte heller för gravida kvinnor, eftersom vaccinets säkerhet inte har undersökts i dessa grupper.

Ta inte vaccinet när du har feber, utan vänta tills febern gått över.

Hur går vaccinationen till?

Flickorna får vaccinet gratis i skolan.

Skolhälsovårdaren ger vaccinet som en injektion i överarmen. Vaccinationsserien innehåller två injektioner, som ges minst fem månaders mellanrum. Om flickan har fyllt 15 år, när man börjar vaccinationsserien, behöver hon få tre injektioner. Den andra injektionen ges en månad efter den första, och den tredje injektionen ges tidigast fem månader efter den andra injektionen.

Skolhälsovårdaren meddelar den exakta vaccinationstiden.