ORDLISTA

Förstadium

På denna webbplats avser förstadium sådana avvikande förändringar i människans celler som kan leda till cancer.

HPV

Humant papillomvirus

Hygien

Hygien betyder i det här fallet den egna renligheten.

Infektion

En infektion uppstår när en sjukdomsalstrare tränger sig in i kroppen utifrån. Det ger upphov till antingen en lokal eller en generaliserad inflammation.

Det nationella vaccinationsprogrammet

Det nationella vaccinationsprogrammet har som mål att så bra som möjligt skydda finländarna mot sjukdomar som kan förhindras med hjälp av vaccination. I Finland har alla barn och unga möjlighet att få vaccin mot 12 olika sjukdomar och deras följdsjukdomar. Vaccinationerna är frivilliga och gratis. Det är social- och hälsovårdsministeriet som beslutar om vaccinationsprogrammet.

Klamydia

Klamydia är en mycket vanlig könssjukdom som orsakas av en bakterie och som smittar vid oskyddat sex.

Kondylom

Kondylom är godartade, ofta blomkålsliknande knottror som inte utvecklas till cancer. Kondylom hör till de vanligaste förändringarna som en HPV-infektion kan ge upphov till i könsområdet.

Slemhinna

En slemhinna är ett tunt cellager som täcker och skyddar den inre ytan av könsorganet, urinvägarna, andningsvägarna och matsmältningskanalen.

Elakartad

En cellförändring som innebär att en cell snabbt börjar föröka sig och att dess funktion förändras så att den blir avvikande.

Papa-prov

Ett papa-prov innebär att ett cellprov tas från livmoderhalsens kanal och slidvalvet. Provet undersöks sedan med mikroskop för att upptäcka eventuella förstadier till cancer.

Könssjukdom

Könssjukdomar är smittsamma sjukdomar som orsakas av en bakterie eller ett virus. Exempel på könssjukdomar är klamydia, gonorré, syfilis, herpes, hiv, hepatit B, hepatit C och könssjukdomar som orsakas av papillomvirus, såsom kondylom.

Könssjukdomar (Väestöliitto) (på finska)

Screening

Screening är en undersökning som riktar sig till specifika personer (en viss befolkningsgrupp). Screening syftar till att hitta symtomfria personer som lider av den sjukdom som screeningen gäller eller som löper stor risk att insjukna i sjukdomen. Tack vare screeningen kan behandlingen inledas i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt kan dödligheten i sjukdomen minskas.

Könsorgan

Könsorganet visar om en person är en man eller en kvinna. Mannens yttre könsorgan är penis och testiklarna. Kvinnans könsorgan består av de stora och de små blygdläpparna, slidöppningen, urinrörsöppningen och klitoris.

De inre könsdelarna syns inte utanpå. Mannens inre könsdelar är urinröret, sädeskanalerna och prostatan. Kvinnans inre könsdelar är slidan, äggstockarna, äggledarna och livmodern.

Förstadium till cancer

Förstadium till cancer är en cellförändring som kan leda till cancer. I allmänhet behandlas förstadier till cancer gynekologiskt med hjälp av en elektrisk slinga (loop) eller frysning (kryoterapi).

Yttre könsorgan/yttre könsdelar

Kvinnans yttre könsorgan är den del av könsorganet som syns utanför kroppen. Yttre könsdelar är de stora och de små blygdläpparna, slidöppningen, urinrörsöppningen och klitoris.